Linka bezpečí: Děkujeme za podporu v roce 2021!

Linka bezpečí: Děkujeme za podporu v roce 2021!
Milí přátelé Linky bezpečí,

vstupujeme do dalšího roku, přičemž bych se touto cestou ráda vrátila k tomu předcházejícímu, a to formou poděkování vám všem, kteří nás podporujete v naší nelehké práci s dětmi.

V roce 2021 jsme odbavili přes 120 000 kontaktů. Hovory byly tematicky obtížnější, což se odrazilo ve vyšších časových nárocích na konzultanty. O 29 % narostl počet intervencí (zajišťování následné péče klientům) a rovněž se zvýšil nárok na psychohygienu pracovníků. Z hlediska témat jsme zaznamenali nárůst psychických potíží o 45 % a potíží v rodinných vztazích o 30 %. V rámci psychických potíží jsme nejčastěji řešili tématiku sebevražedných tendencí a sebepoškozování. Na Rodičovské lince se zvýšil celkový počet kontaktů o 29 %. Z hlediska témat byly v popředí rodinné vztahy, psychické obtíže u dětí, sebepoškozování, úzkosti, deprese, sebevražedné pokusy či myšlenky. Stále častěji řešíme témata týkající se školy. Jednalo se především o problém přístupu školy k výuce nebo učení a prospěchu. Z dalších témat to byly partnerské vztahy, sexuální zrání a dotazy týkající se identity a homosexuality.

Během roku 2021 jsme také zaznamenali zvýšený zájem o online komunikaci (chat a e-mailové poradenství) a pasivní poradenství. Daří se nám dále rozvíjet blog a podcast „Na tenké Lince“, které se těší velkému zájmu veřejnosti. Za zmínku jistě stojí také projekt Linka bezpečí ve vaší třídě, kde kromě osobního setkávání s dětmi na školách jsme zavedli i online verzi, která nám umožňuje reagovat na aktuální situaci v případě karanténních opatření.

Financovat organizaci jakou je Linka bezpečí rozhodně není jednoduché a současná situace nám to ani neulehčuje. Dlouhé období pandemie je spojené s nejistotami v osobním či pracovním životě každého z nás. Řada životních návyků neplatí a je třeba se více přizpůsobovat dané situaci. Zaznamenali jsme změny v podpoře individuálních dárců, ale také ve firemní oblasti a je jedno zda jde o korporaci nebo střední podnikatelskou sféru. Některé firmy cítí potřebu pomoci i třeba nižší částkou, protože jsme zaměřeni na pomoc dětem. Jiné firmy se naopak obávají o existenci a udržení podnikání, někde naopak více pečují o zaměstnance nebo se rozhodli uspíšit investice do rozvoje firemních potřeb, které odsouvaly. To jsou fakta, se kterými se musíme vyrovnat. Jsou však také filantropické stálice a nás těší podpora generálních partnerů ČSOB, Nadace O2, a Nadace RSJ. Státní podpora MPSV a MVČR činila v roce 2021 opět cca 60% rozpočtu a je pro nás existenční nutností. V posledních letech nám silně pomáhají obce, města, městysy a řada individuálních dárců, kteří chápou, že pomáháme dětem v jejich lokalitě díky číslu 116111 působícímu v rámci celé ČR.

Nadcházející rok bude v mnohém těžší, než byl ten předchozí. Proto chci všem, ať už zaměstnancům, dodavatelům externích služeb, dárcům, zkrátka všem, kdo spojili své jméno s Linkou bezpečí za uplynulý rok poděkovat a do dalšího roku popřát hlavně zdraví a psychickou odolnost.

S úctou k vám všem!
Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí