Informace pro školy

Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě
  • je jedinečným projektem pro základní školy a víceletá gymnázia, který vychází z mnohaletých zkušeností práce s dětmi. Cílem projektu je seznámení dětí a dospívajících s možnými způsoby řešení problémů a náročných životních situací a zvýšení jejich informovanosti o odborných službách včetně Linky bezpečí. Více o projektu zde.