Představení projektu

LINKA BEZPEČÍ VE VAŠÍ TŘÍDĚProjekt Linka bezpečí ve vaší třídě probíhá v interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích. Téma si volí samy děti ze seznamu témat. Jednotlivé bloky tak můžou vycházet z aktuální potřeby žáků a studentů.

V rámci bloků se žáci a studenti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí.

Záměrem projektu je obohacení žáků a studentů o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití.
 
Náš program Linka bezpečí ve vaší třídě slouží jako osvěta, při které hledáme společně s žáky a studenty dostupné nástroje, jak řešit případné problémy a představujeme služby Linky bezpečí - krizové linky pro děti a dospívající.


 
PRŮBĚH PROJEKTU LINKA BEZPEČÍ VE VAŠÍ TŘÍDĚ
Blok je veden dvojicí lektorů. Je určen pro skupinu max. 15 dětí, třída tedy bývá obvykle rozdělena do dvou skupin.

Blok by měl probíhat v místnosti vhodné pro tento typ aktivity, nejlépe klubovní místnost / herna vybavená kobercem. Pokud taková místnost není na škole k dispozici, je možné využít vhodně upravenou třídu (odsunuté lavice, sezení v kruhu).

Blok je určen pouze pro žáky či studenty.  Přítomný pedagogický pracovník získá písemné materiály o službách Linky bezpečí, nebývá aktivním účastníkem programu.

Časová dotace pro základní školy:
První část – 45 minut – je věnována vybranému tématu, se kterým se žáci a studenti více seznámí prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik.
Druhá část – 45 minut – je zaměřena na představení služeb Linky bezpečí a další odborné sítě, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací.

Časová dotace pro střední školy:
První část – 45 minut – je zaměřena na představení služeb Linky bezpečí a další odborné sítě, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací. 
Druhá část – 90 minut – je věnována vybranému tématu, se kterým se žáci a studenti více seznámí prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik.