Nabídka vzdělávacích kurzů

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která má největší počet klientů ze všech linek důvěry v České republice.Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Naše kurzy jsou sestaveny tak, abyste se aktivní a zajímavou formou dozvěděli vše, co k danému tématu potřebujete. A naučili se to účinně používat v praxi, na to klademe velký důraz. Proto je nedílnou součástí každého výcviku modelování reálných situací nebo přímé náslechy na Lince bezpečí.

Veškeré kurzy jsou v tuto chvíli akreditované MPSV. Jsme také schopni modifikovat jejich obsah dle požadavků konkrétní organizace.


V současnosti nabízíme tyto kurzy:

1) krátkodobé (do 3 vyuč. dnů)
 a) Práce s klientem v akutní krizi termín připravujeme
 b) Výcvik v chatové krizové intervenci – termín připravujeme
 c) Trénink dovedností při práci s emocemi klienta – termín připravujeme
 d) Jak budovat dobrý kontakt s klientem – termín připravujeme
 e) Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím - termín připravujeme
 f) Výcvik v e-mailovém poradenství s prvky krizové intervence - termín připravujeme


2) dlouhodobé (4 vyuč. dny a více)
 a) Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci - 7. 10. - 10. 12. 2022
 b) Krizová intervence - základní kurz - termín připravujeme
 c) Výcvik v telefonické krizové intervenci – termín připravujeme

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na: vzdelavani@linkabezpeci.cz

Kurzy jsou určeny osobám starším 18 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání. Výjimky mohou být řešeny individuálně.