Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.

Etický kodex Linky bezpečí

Odborní partneři a příznivci
Linka bezpečí spolupracuje s celou řadou příznivců, odborných institucí a organizací:

E-bezpečí
E-linka
Elpida
Fórum pro prožitkové vzdělávání
Highvibes
Child Helpline International
Toxikologické informační středisko
Zdravotnická záchranná služba hm. m. Prahy

Děkujeme, že pomáháte s námi.

Zákonné podmínky 
Linka bezpečí, z.s. ke své činnosti splňuje veškeré potřebné náležitosti, aby mohly být služby Linka bezpečí a Rodičovská linka realizovány jako sociální služby ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Rozhodnutí o udělení registrace služeb proběhlo dne 27.11.2007.

Linka bezpečí, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí a realizuje několik akreditovaných výcviků a kurzů. 

Linka bezpečí, z. s. je organizací pověřenou výkonem sociálně právní ochrany dětí dle rozhodnutí MHMP ze dne 16. 9. 2002, v rozsahu stanoveném rozhodnutím MHMP ze dne 10. 11. 2015.

Ochranné známky
Linka bezpečí, z.s. je majitelem ochranných známek:

Linka bezpečí

logo_SLB-(1).png