Historie Linky bezpečí

Historie Linky bezpečí
Při zrodu Linky bezpečí v roce 1994 stála Nadace Naše dítě a především Ing. Zuzana Baudyšová, Jarmila Knight a MUDr. David Marx. Od svých počátků si Linka bezpečí klade za cíl zajišťování pomoci a ochrany dětem v tíživých či krizových životních situacích.

Rádcem při zakládání Linky bezpečí byl prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., který s myšlenkou založit linku telefonické krizové intervence na britském modelu přišel. V počátcích rozjezdu Lince bezpečí pomáhali nezištně svými zkušenostmi právě kolegové z Velké Británie z dětské linky ChildLine. 

1. 9. 1994
Linka bezpečí zahájila svou činnost v budově nacházející se v areálu Psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích jako linka telefonické krizové pomoci, fungující po celý rok, 24 hodin denně, která ctí zásadu anonymity klienta. Jednalo se teprve o druhou Linku svého druhu v Evropě. Provoz zahájila s 5 konzultanty.
 
1997 (1. ledna)
Díky dlouhodobé spolupráci se společností O2 (v té době ČESKÝ TELECOM a poté Eurotel), která se od zahájení provozu Linky bezpečí stala jejím generálním partnerem, mohly volat děti z celé České republiky na nové telefonní číslo 800 155 555 (již nenabízeno) zdarma. V současné době je volání zajištěno na jednotné tel. číslo 116 111, které je platné pro dětské krizové Linky v celé EU.

2001 
Zahájila provoz Internetová poradna Linky bezpečí (dnešní E-mailová poradna LB). Je určena dětem, jež nemohou či nechtějí využít telefonického spojení, ať už proto, že se nacházejí např. v zahraničí, nebo jim to nedovoluje zdravotní handicap.

2001 (duben)
Byla zřízena služba Rodičovská linka. Linka tak rozšiřuje své služby i pro rodiče, pedagogy, vychovatele a ostatní dospělé, kteří konají v zájmu děti.

2006 
Rozšíření možnosti kontaktu s konzultanty Linky bezpečí přes Chat poradnu.

2011
Otevřena E-mailová poradna i pro Rodičovskou linku.
 
Startuje projekt Linka bezpečí ve Vaší třídě. Jedná se o edukativní  zážitkové bloky pro školy. Část témat si volí děti samy.
 
2013
Linka bezpečí získala jako první v ČR akreditaci pro výcvik v chatové krizové intervenci a akreditovalo další dva otevřené kurzy s tématy krizové intervence pro odbornou i laickou veřejnost.

2014
Linka slaví 20 let svého fungování, za tu dobu přijala 10.000.000 kontaktů a 11.000 poděkování od dětí.

2015
Linka bezpečí získává prestižní ocenění Neziskovka roku v kategorii velkých organizací a zároveň v kategorii Cena veřejnosti.
 
2017
Rodičovská linka rozšiřuje své služby o bezplatný chat. Pro veřejnost jsme spustili Blog Linky bezpečí.

2018
Linka bezpečí spolu s CZ.NIC zastřešuje v ČR evropský projekt Safer internet
, který je zaměřen na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií.

Na Lince bezpečí jsme odbavili na 159 481 hovorů. E-mailová poradna přijala 2 707 dotazů a přes chat to bylo 2 167. Rodičovská linka zaznamenala 1 456 kontaktů. Z toho 883 prostřednictvím telefonu, 512 e-mailu a 61 chatu.
 
2019
Linka slaví 25 let svého působení. V rámci tohoto výročí Linka uspořádala v Praze úspěšnou odbornou konferenci na téma Sebepoškozování. Zároveň v krajských městech se setkala se zástupci krajů, měst, Policie, OSPODů, škol apod. s tématem „Dítě v krizi – praxe LB“.
 
Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019 ocenila hlavní cenou projekt „Jak pomoci dětem, které něco trápí," na němž Linka bezpečí spolupracoval s Fotbalovou Asociací ČR.
Po dobu fungování projektu Linka bezpečí ve Vaší třídě se naši lektoři setkali s více jak 13 000 žáky na 200 školách.

Ve směnném provozu se průběžně střídá na cca 80 konzultantů.

Linka bezpečí získala opakovaně titul Neziskovka roku a to v kategorii Velká neziskovka. Cena je udělena Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a je primárně zaměřena na vedení společnosti a zacházení se svěřenými financemi jak státu, tak dárců.

2020
Linka 
rozšiřuje své služby o tzv. pasivní poradenství formou Podcastu "Na Tenké Lince" a krátkých edukativních videí

2021
Rodičovská linka slaví 20 let své existence. 
Od dob jejího založení, kdy byl provoz 6 hodin týdně, došlo k výraznému nárůstu zájmu o její služby. V současné době (duben 2021) poskytují odborníci Rodičovské linky krizové služby na telefonu 12 hodin denně, k dispozici je i emailová poradna a chat. Na lince většinou pracují psychologové s mnohaletou praxí v krizové intervenci a rodinném poradenství.