Výroční zprávy     Publikace     Časopisy     Letáky    Ostatní


Výroční zprávy informují o činnosti Linky bezpečí v konkrétním roce.

Odborné publikace se zabývají aktuálními tématy, s nimiž se na Linku bezpečí děti a dospívající obracejí. Odborníci z Linky bezpečí v publikaci popisují vždy jednotlivé kazuistiky, jejich řešení, prevenci a hlavně nabídku možností, kam se v případě potřeby obrátit. Publikace je určena všem, kdo pracují s dětmi, a měla by sloužit jako forma prevence sociálně patologických jevů ve společnosti.

Odborný časopis Linky bezpečí vycházel do roku 2013. Popisuje problematiku, se kterou se děti a dospívající na Linku bezpečí obracejí. Časopis pomáhá zvyšovat informovanost o aktuálních problémech dětí, ale také o možnostech jejich řešení. Je určen především pro cílovou skupinu pracovníků s dětmi a mládeží, pro rodiče a prarodiče. Do časopisu přispívali odborníci z řad psychologů, terapeutů, intervizorů Linky bezpečí a dalších.

Letáky Linky bezpečí a Rodičovské linky připomenou, můžete jednoduše stáhnout přímo zde.