Orgány LB

Linka bezpečí je dle Občanského zákoníku zapsaným spolkem. Jeho nejvyšším orgánem je členská schůze. Dle stanov jsou dále zřizovány tyto orgány:

Představenstvo

Radek Dudáš (předseda představenstva)
Petr Hanuš
Lucie Juřinová

Dozorčí rada

Jitka Švejcarová
Barbora Dunovská
Dominika Herdová

Kontakt na všechny orgány Linka bezpečí, z.s.:

Lucie Juřinová
tajemník Linka bezpečí, z.s.
mob.: 773 631 753
e-mail: l.jurinova@linkabezpeci.cz